Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

- wniosek do pobrania

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się z czterech części:

1. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego

2. Oświadczenia

3. Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychOświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

 

Część I. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.


Część I punkt 1.

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz swoje dane. Dane pozostałych członków gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) trzeba będzie wpisać w dalszej części wniosku.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

Podaj aktualny adres, pod którym mieszkasz.
Możesz wpisać swój numer telefonu i adres e-mail.

!!! Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeśli nie wpiszesz adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku będziesz mógł odebrać w ośrodku.

Wpisz numer konta bankowego na który chcesz, aby był przekazany dodatek.


Część I punkt 2.

W tym miejscu deklarujesz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie (gospodarstwo domowe jednoosobowe) czy wspólnie z innymi osobami (gospodarstwo wieloosobowe).

Jeżeli twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz również liczbę członków twojego gospodarstwa domowego (wliczając siebie). A następnie wypisz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego.

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego (twoje gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 7 osób), wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku w celu wpisania pozostałych członków gospodarstwa domowego.


Część I punkt 3. Zwróć szczególną uwagę na ten punkt!

Zaznaczając którąkolwiek z wymienionych opcji źródeł ogrzewania deklarujesz, że:
• głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych źródeł ciepła na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,
• to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Spełniając obydwa powyższe kryteria możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25% wysokości.

Nie zaznaczając żadnej z opcji deklarujesz, że ubiegasz się o dodatek osłonowy w podstawowej wysokości, gdyż nie spełniasz warunków przyznania dodatku podwyższonego.

!! Nie zaznaczaj nic, jeśli nie opalasz domu węglem lub paliwami węglopochodnymi, a także gdy na dzień złożenia wniosku Twoje gospodarstwo domowe nie figuruje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości, zanim złożysz wniosek, złóż deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i poczekaj, aż Twój wpis zostanie zatwierdzony. Dopiero wówczas złóż wniosek o dodatek osłonowy. Wpisu dokonasz w urzędzie gminy lub jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany - przez internet.

Mamy obowiązek zweryfikować czy złożone przez Ciebie oświadczenie jest prawdziwe.


Część I punkt 4.

Jeżeli składasz wniosek w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w polu „data” wpisz rok 2020.

Jeżeli składasz wniosek po 31 lipca 2022 r., wpisz rok 2021.

Zaznacz również organ, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojego gospodarstwa domowego. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.


Część I punkt 5.

5.1. Jeżeli Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

5.2. Zaznaczając opcję "TAK" (w obu przypadkach) potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w tym dochody z gospodarstwa rolnego).

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części III i/lub IV wniosku.


Część II: Oświadczenia

W tej części potwierdzasz, że osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami Twojego gospodarstwa domowego, a także że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna.


Część III: Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Część III należy wypełnić tylko wtedy, gdy w Części I w punkcie 5.2 w pytaniu pierwszym zaznaczone zostało pole "TAK".
Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w tym oświadczeniu.

Jeżeli taką formę dochodu uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne)

Wpisz łączny dochód uzyskany przez członka gospodarstwa domowego wskazanego wyżej. W dalszej części wskaż tytuły, z jakich uzyskano dochody (np. alimenty, fundusz alimentacyjny, stypendium szkolne, itp). Możliwe tytuły osiągania dochodów znajdziesz niżej.


Część IV. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

Część IV należy wypełnić tylko wtedy, gdy w Części I w punkcie 5.2 w pytaniu drugim zaznaczone zostało pole "TAK".

Jeżeli taką formę dochodu uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31