Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gietrzwald.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Brak opisów alternatywnych zdjeć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Emilia Lejman, adres poczty elektronicznej gops@gietrzwald.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 893 070 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zlokalizowany jest na uboczu wsi, wśród zabudowy mieszkalnej. Dla osób nie znających wsi dostęp może być utrudniony. Budynek jest oznaczony. Podjazd na posesję GOPS jest stromy i może stanowić trudność dla osób starszych i niepełnosprawnych nie poruszających się samochodem (strome podejście lub schody). Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przystanek autobusowy jest dość daleko.
Samo wejście do budynku jest dobrze widoczne, prowadzi do niego również podjazd dla wózków inwalidzkich. Zarówno drzwi wejściowe do budynku, jak i wszystkie drzwi wewnątrz budynku mają co najmniej 90 cm szerokości. Budynek ośrodka jest parterowy, więc poruszanie się wewnątrz budynku jest wolne od barier. Zaraz po wejściu do siedziby znajduje się hol, w którym można odpocząć (stolik z krzesełkami) oraz załatwić wszelkie sprawy, bez konieczności wchodzenia do poszczególnych pokoi pracowników.
W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych. W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak jest toalety dla interesantów.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31