Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Kluby Seniora

Klub Seniora zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Celem działalności Klubu jest:

 1. uaktywnienie społeczne Uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
 2. polepszenie funkcjonowania psychofizycznego i społecznego poprzez oferowane formy wsparcia,
 3. organizowanie form wsparcia dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i możliwości Uczestników,
 4. włączanie Uczestników do czynnego uczestnictwa w życiu Klubu,
 5. zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i społecznych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych i lokalnej społeczności,
 6. świadczenie pomocy Uczestnikom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 7. integracja Uczestników ze środowiskiem lokalnym.

W ramach Klubu realizowane będą usługi, w szczególności w zakresie:

 1. warsztatów rozwijających zainteresowania, w tym m.in. warsztatów artystycznych, teatralnych, kulinarnych, ruchowych, itp.,
 2. warsztatów aktywności lokalnej,
 3. spotkań/warsztatów promujących i rozwijających wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych,
 4. spotkań tematycznych,
 5. poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i prawnego,
 6. imprez integracyjnych dla seniorów i społeczności lokalnej,
 7. wyjazdów integracyjnych dla seniorów,
 8. pracy socjalnej.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31