Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

- informacje ogólne

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

O ZESPOLE:

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 12 października 2011 r. Zarządzeniem Nr 64 Wójta Gminy Gietrzwałd został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Policji,
 • Oświaty,
 • Służby zdrowia,
 • Sądu.

ZADANIA ZESPOŁU:

Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz efektów tych działań.

ADRESACI PRAC ZESPOŁU:

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Gietrzwałd, w szczególności:

 • rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci, współmałżonka bądź rodzica/rodziców,
 • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

KONTAKT:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Spacerowa 14a
11 – 036 Gietrzwałd
Tel. 533 354 836

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Marcin Grossmann


Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

https://gietrzwald.naszops.pl/bip/programy/program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31