Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

- informacje


Terminy wypłat dodatku osłonowego:

https://gietrzwald.naszops.pl/terminy-wyplat


Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres od dnia 01-01-2022 roku do dnia 31-12-2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do dnia 31-10-2022 roku. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł na osobę
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 roku - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 roku
 • 2021 roku - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 roku do dnia 31-10-2022 roku

Dochód - w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)

Jeśli dochód w gospodarstwie domowym przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku, a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł. tzw." złotówka za złotówkę"

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków to dodatek osłonowy wynosi:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

a) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

b) tradycyjnie (papierowo) osobiście w siedzibie GOPS od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 , przez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku (instrukcja wypełnienia wniosku https://gietrzwald.naszops.pl/dodatek-oslonowy/wniosek-do-pobrania).

WAŻNE! We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej, gdyż na wskazany adres mailowy będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W takim przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31